Logo: Powiat Średzki Powiat Średzki

Logo: Głuchoniemi Logo: BIP

Informacje

Narzędzia i usługi

News box

Ilustracja do informacji: 32. sesja rady powiatu

32. sesja rady powiatu

Przewodniczący Rady Powiatu w Środzie Śląskiej zaprasza na sesję nr XXXII/2017, która odbędzie się 27 kwietnia  /czwartek/  o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej, ul. Wrocławska 2, sala nr 205.
Proponowany porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu Nr XXXI/2017 z sesji Rady Powiatu w Środzie Śląskiej.
4.    Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu.
5.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6.    Informacja dotycząca działań Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej w zakresie utrzymania stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Średzkiego w 2016 roku.
7.    Informacja o stanie bezpieczeństwa Powiatu Średzkiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
8.    Ocena stanu sanitarnego i bezpieczeństwa Powiatu Średzkiego.
9.    Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
10.    „15 min. dla wyborców”.
11.    Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:
- nadania imienia Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno- Wychowawczemu w Środzie Śląskiej,
- zmian w uchwale budżetowej Powiatu Średzkiego na rok 2017,
- przyjęcia rezygnacji  Pana Daniela Uszyńskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego  Rady Powiatu w Środzie Śląskiej,  
- odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu w Środzie Śląskiej  – Pani Haliny Mikła
12.    Interpelacje i zapytania radnych.
13.    Wnioski i oświadczenia radnych.
14.    Sprawy różne.
15.    Zamknięcie sesji.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Gmina i Miasto Środa ŚląskaGmina i Miasto Środa Śląska
  • Baner: Gmina KostomłotyGmina Kostomłoty
  • Baner: Gmina MałczyceGmina Małczyce
  • Baner: Gmina MiękiniaGmina Miękinia
  • Baner: Gmina UdaninGmina Udanin