Logo: Powiat Średzki Powiat Średzki

Logo: Głuchoniemi Logo: BIP

Informacje

Narzędzia i usługi

News box

Ilustracja do informacji: Sesja rady powiatu

Sesja rady powiatu

Przewodniczący Rady Powiatu w Środzie Śląskiej zaprasza na sesję rady powiatu nr  XXXIII/2017, która odbędzie się 25 maja  o godz. 14.00 w sali konferencyjnej nr 205 starostwa powiatowego.
Proponowany porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu Nr XXXII/2017 z sesji Rady Powiatu w Środzie Śląskiej.
4.    Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu.
5.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6.    Ocena Akcji zima.
7.    „15 min. dla wyborców”.
8.    Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:
- zmiany uchwały Nr XXXII/143/2017 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie nadania imienia Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Środzie Śląskiej,
- zmiany uchwały Nr III/17/2002 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie zasad ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć oraz udzielania zniżek nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Powiat Średzki jest organem prowadzącym,
- zmian w uchwale budżetowej Powiatu Średzkiego na rok 2017
9.    Odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok.
10.    Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej z wykonania budżetu Powiatu za 2016 rok.
11.    Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Średzkiego za 2016 rok.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Średzkiego za 2016 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2016 rok.
13.    Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej.
14.    Odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej.
16.    Interpelacje i zapytania radnych.
17.    Wnioski i oświadczenia radnych.
18.    Sprawy różne.
19.    Zamknięcie sesji. 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Gmina i Miasto Środa ŚląskaGmina i Miasto Środa Śląska
  • Baner: Gmina KostomłotyGmina Kostomłoty
  • Baner: Gmina MałczyceGmina Małczyce
  • Baner: Gmina MiękiniaGmina Miękinia
  • Baner: Gmina UdaninGmina Udanin