Logo: Powiat Średzki Powiat Średzki

Logo: Głuchoniemi Logo: BIP

Informacje

Narzędzia i usługi

Aktualności z powiatu

Ilustracja do informacji: 20 pikników wojskowych na 20-lecie Polski w NATO
05-03-2019

20 pikników wojskowych na 20-lecie Polski w NATO

Serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania 20. rocznicy wstąpienia Polski do NATO.

Załączniki

Ilustracja do informacji: OGŁOSZENIA STAROSTY POWIATU
04-03-2019

OGŁOSZENIA STAROSTY POWIATU

Starosta Powiatu Średzkiego informuje, że 4 kwietnia br. o godz. 10.00 odbędzie się przetarg ustny ograniczony na dzierżawę części (0,0408 ha) działki nr 6 AM-25, obręb Środa Śląska. Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego wynosi 2,68 zł w skali roku.
czytaj dalej ›
Ilustracja do informacji: Nieruchomości na sprzedaż
25-02-2019

Nieruchomości na sprzedaż

Ogłoszenia Wydziału Mienia i Infrastruktury Drogowej:
Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej informuje, że 26.02.2019 r. na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia i Infrastruktury Drogowej, w  budynku Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej przy ul. Wrocławskiej 2 - II piętro, wywieszono wykaz Nr 1/2019 nieruchomości Powiatu Średzkiego przeznaczonych do sprzedaży, dotyczący nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Chmielów oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 228/3, o pow. 0,0210 ha. Pełna treść wykazu w załączeniu. Szczegółowe informacje można też uzyskać w Wydziale Mienia i Infrastruktury Drogowej, tel. 396 89 52.
 
Starosta Średzki informuje, że 26.02.2019 r. na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia i Infrastruktury Drogowej, w budynku Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej przy ul. Wrocławskiej 2 - II piętro, wywieszono wykaz Nr 2/2019 nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży, dotyczący nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kostomłoty, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 348/1, o pow. 0,0042 ha. Pełna treść wykazu w załączeniu. Szczegółowe informacje można też uzyskać w Wydziale Mienia i Infrastruktury Drogowej, tel. 396 89 52.

Załączniki

Ilustracja do informacji: Zapraszamy na sesje rady powiatu
22-02-2019

Zapraszamy na sesje rady powiatu

Przewodniczący Rady Powiatu w Środzie Śląskiej  zaprasza na sesję rady nr  V/2019, która odbędzie się 28 lutego br. /czwartek/ o godz. 14.00 w sali konferencyjnej nr 205 Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej.
Proponowany porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu   Nr IV/2019 z sesji Rady Powiatu w Środzie Śląskiej.
4.    Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu.
5.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6.    Informacja na temat przebiegu „Akcji Zima” na drogach powiatowych.
7.    Zabezpieczenie zimowe obiektów administracyjnych przez Starostwo Powiatowe i podległe jednostki.
8.    „15 min. dla wyborców”.
9.    Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:
- zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.,
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2019-2025
- wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego, znajdującego się na II   piętrze  budynku przy ul. Wrocławskiej 2 w Środzie Śląskiej.
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia części pomieszczeń wraz z gruntem i piwnicą, usytuowanych przy ul. Kilińskiego 28 w Środzie Śląskiej,
- zmiany uchwały nr XLIX/221/2018 z dnia 27.09.2018 r. w sprawie pozbawienia drogi nr 2056D kategorii drogi powiatowej,
- zmiany nazwy Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej,
- zmiany nazwy Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im Wincentego Witosa w Środzie Śląskiej,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 1 w Środzie Śląskiej, ul. Wrocławska 12 w pięcioletnie Technikum  nr 1 w Środzie Śląskiej, ul. Wrocławska 12,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 2 w Środzie Śląskiej, ul. Św. Andrzeja 4 w pięcioletnie Technikum nr 2 w Środzie Śląskiej, ul. Św. Andrzeja 4,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Śląskiej, ul. Wrocławska 12 w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Środzie Śląskiej, ul. Wrocławska 12,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Środzie Śląskiej, ul. Wrocławska 12 w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Środzie Śląskiej, ul. Wrocławska 12,
- stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum dla Dorosłych w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Wincentego Witosa w Środzie Śląskiej, ul. Św. Andrzeja 4,
- stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Środzie Śląskiej,
- projektu ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Średzkiego od dnia 1 września 2019 roku,
- zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Środzie Śląskiej na 2019 rok.
10.    Interpelacje i zapytania radnych.
11.    Wnioski i oświadczenia radnych.
12.    Sprawy różne.
13.    Zamknięcie sesji.        
Ilustracja do informacji: Debata nt. szpitala
22-02-2019

Debata nt. szpitala

Temat szpitala w Środzie Śląskiej od bardzo dawna wzbudza emocje i wywołuje liczne dyskusje. 15 lutego w starostwie odbyła się debata, na której rozważono najlepsze warianty jego reaktywacji.
czytaj dalej ›
Ilustracja do informacji: „Mam społeczny dług do spłacenia”
22-02-2019

„Mam społeczny dług do spłacenia”

Wywiad z przewodniczącym Rady Powiatu w Środzie Śląskiej ARTUREM BOGUCKIM
czytaj dalej ›
Ilustracja do informacji: Nowa jednostka
22-02-2019

Nowa jednostka

Informujemy, że 11 lutego br., w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej, rozpoczął działalność Ośrodek Interwencji Kryzysowej.
czytaj dalej ›
Ilustracja do informacji: Informacja dla organizacji pozarządowych
14-02-2019

Informacja dla organizacji pozarządowych

Szanowni Państwo,
Ustawa z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na podmioty, tzw. Instytucje Obowiązane, obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.
czytaj dalej ›
Ilustracja do informacji: Wsparcie dla bezrobotnych
04-02-2019

Wsparcie dla bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Śląskiej prowadzi rekrutacje na szkolenia, staże, prace interwencyjne, w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
czytaj dalej ›
Ilustracja do informacji: Ruszyła budowa centrum
28-01-2019

Ruszyła budowa centrum

Budowa Powiatowego Centrum Kultury Alternatywnej stała się faktem. Już rozpoczęły się prace rozbiórkowe zbędnych pomieszczeń. W lutym rozpocznie się modernizacja.  Centrum będzie największą inwestycją w historii Powiatu, warto więc dowiedzieć się o nim więcej.
czytaj dalej ›
1 2 3 4 5 6 ... 146
  • Baner: Gmina i Miasto Środa ŚląskaGmina i Miasto Środa Śląska
  • Baner: Gmina KostomłotyGmina Kostomłoty
  • Baner: Gmina MałczyceGmina Małczyce
  • Baner: Gmina MiękiniaGmina Miękinia
  • Baner: Gmina UdaninGmina Udanin